Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?

Het aan­bie­den van een huis­vuil­zak werkt als volgt. Je legt de afvalpas op het inlees­ven­ster. In het inlees­ven­ster gaat een groen lamp­je bran­den en je hoort een ‘klik’. Het slot is ont­gren­deld. Je kunt de klep ope­nen door deze omhoog te trek­ken. Je legt jouw huis­vuil­zak in de trom­mel en sluit de trom­mel door de klep omlaag te bewe­gen. De huis­vuil­zak valt auto­ma­tisch in de container en de klep gaat op slot. De vol­gen­de huis­vuil­zak kan op dezelf­de wij­ze in de container gede­po­neerd worden.