Hoe vaak maakt Spaarnelanden speeltoestellen in gemeente Haarlem schoon?

De speel­toe­stel­len in de gemeen­te Haarlem maken we om de 2 jaar schoon.