Hoe vaak controleert Spaarnelanden speeltoestellen in gemeente Zandvoort?

Twee keer per jaar con­tro­le­ren we de speel­toe­stel­len in gemeen­te Zandvoort. Daar­na zor­gen we ervoor dat de toe­stel­len weer tip­top in orde wor­den gemaakt. Ook ver­ver­sen we één keer per jaar, in de mei­va­kan­tie, het zand in de zand­bak­ken. Wel zo fris.