Hoe kan ik mijn restafval het beste aanbieden?

Ondergrondse containers
Bewo­ners die op een ondergrondse restafval­container zijn aan­ge­slo­ten ope­nen met een afvalpas de container om afval te depo­ne­ren. Meld een sto­ring direct bij Spaarnelanden, tel 023 - 751 72 00. Plaats geen los afval, grof­vuil of gro­te ver­pak­kin­gen naast of op afvalcontainers.

Ver­za­mel­con­tai­ners
Flat­be­wo­ners kun­nen gebruik maken van de ver­za­mel­con­tai­ners voor restafval, die in of bij de flat staan. In deze ver­za­mel­con­tai­ners mag geen grof­vuil bevatten.