Hoe kan ik betalen bij Spaarnelanden?

Je kunt op onze loca­tie in Haarlem alleen met PIN beta­len. Het is helaas niet moge­lijk om de borg met een cre­dit­card te vol­doen. In Zandvoort is het alleen moge­lijk om con­tant te betalen.