Hoe haal ik de data voor het legen van mijn rolemmer uit mijn agenda?

Je zet de data via een link in je agen­da. Je moet de data daar­om ook weer uit je eigen agen­da verwijderen.

iPho­ne
Het ver­wij­de­ren van afspra­ken kan nor­maal gespro­ken direct in de agen­da van je tele­foon. Ech­ter gaat het hier om een abon­ne­ment, zodat de data blijft klop­pen. Het ver­wij­de­ren van deze data uit je agen­da werkt iets anders. Volg hier­voor de 3 stap­pen hieronder.

  1. Ga naar ‘Instel­lin­gen’ en ver­vol­gens naar ‘Accounts en wachtwoorden’;
  2. Selec­teer bij Accounts de optie ‘Agenda’s met abon­ne­ment’. Hier kun je alle gea­bon­neer­de agenda’s inzien en selec­te­ren. Kies de agen­da die jij wilt verwijderen;
  3. Druk onder­aan op ‘Ver­wij­der account’.

Android
Met een Android tele­foon hangt het ervan af met wel­ke dienst je de agen­da hebt toe­ge­voegd: Out­look of Goog­le. In dat geval moet je bij 1 van die dien­sten zijn. Hier kun je het abonnement/de afspra­ken reeks ver­wij­de­ren uit je agen­da. Goog­le heeft hier een uit­leg over staan op hun sup­port pagina.