Hoe bied ik mijn gft-afval aan?

Om ervoor te zor­gen dat het inza­me­len en opha­len van het gft-afval soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

- De gft-containers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
- Zet jouw gft-container de avond voor de inzameldag na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
- Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op uw gft-container wordt geleegd.