Het adres en/of huisnummer op de sticker klopt niet. Wat nu?

Als het adres en/of huis­num­mer op de stic­ker niet klopt, ga dan eerst na of de container niet per onge­luk ver­ruild is met die van de buren. Is dit niet het geval, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.