Heb ik als organisatie vrije keuze in de leverancier voor mijn goederen?

Jaze­ker, er zijn geen restric­ties. Jij kiest jouw eigen leve­ran­ciers. Wij gaan in gesprek met deze leve­ran­ciers om te zor­gen dat zij jouw goe­de­ren afle­ve­ren bij de Goederenhub.