Bij welk afval horen chipszakken?

Een chips­zak hoort bij het restafval, net als ande­re plas­tic ver­pak­kin­gen met een metaal­laag­je. Een chips­zak kan niet met het kunst­stof ver­pak­kings­af­val wor­den gere­cy­cled, omdat het metaal­laag­je de recy­cling van plas­tic verstoort.