Algemeen: Waarom zijn de kantoren van Spaarnelanden in Haarlem en Zandvoort tijdelijk minder toegankelijk?

In ver­band met de vei­lig­heid van inwo­ners en mede­wer­kers van Spaarnelanden zijn de deu­ren van de loca­ties aan de Min­c­ke­lers­weg 40, Ir. Lely­weg 49 in Haarlem en de Kamer­lingh Onness­traat 20 in Zandvoort geslo­ten. Inwo­ners kun­nen nog wel op afspraak bij de kan­toor­lo­ca­ties terecht. Spaarnelanden helpt inwo­ners graag ver­der via onze web­si­te, per tele­foon of e-mail.

We ver­zoe­ken inwo­ners alleen te bel­len voor spoed­vra­gen en voor ande­re vra­gen zoveel moge­lijk gebruik te maken van de website.

Maak hier een melding als er een probleem is met een container op straat.