Afval: Waarom vraagt Spaarnelanden om mijn rolcontainer eerder aan de weg te zetten?

Mede­wer­kers heb­ben aan­ge­pas­te werk­tij­den om de samen­komst van men­sen te sprei­den. Spaarnelanden vraagt daar­om inwo­ners hun rolcontainers de avond van tevo­ren aan de straat te plaat­sen of uiter­lijk 06:30 uur op de ophaal­dag. Ook ondergrondse containers kun­nen eer­der wor­den geleegd.