Afval: Ik ben ondernemer en mijn zaak is op last van de overheid gesloten. Hoe zit het met bedrijfsafval?

Spaarnelanden bied je de moge­lijk­heid om de fac­tu­re­ring tij­de­lijk stop te zet­ten. Het uit­stel van fac­tu­re­ring geldt voor de hele peri­o­de van gedwon­gen slui­ting. Voor meer infor­ma­tie kun je con­tact opne­men met de afde­ling Ver­koop via verkoop@spaarnelanden.nl.