Wateroverlast in Zandvoort

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreem weer. Die uitersten hebben grote impact op de openbare ruimte. Bij extreme droogte beginnen stoeptegels te ‘klapperen’ en verdort het groen, en stortregens zetten de straten blank. Dit laatste zorgt met name in Zandvoort voor problemen. Vorig najaar liep een groot deel van de badplaats door een hoosbui onder water.

Maar één persgemaal

Zandvoort kampte altijd al met problemen rond de waterberging, vertelt Arthur Verdaasdonk, unitmanager van Spaarnelanden in Zandvoort. Nu het vaker stortregent vraagt dit probleem steeds dringender om een oplossing. Arthur: “Zandvoort is afhankelijk van één persgemaal dat al het hemelwater en afvalwater afvoert naar de rioolzuivering in Haarlem. Het dorp ligt in een kommetje en heeft relatief veel verhard oppervlak. Daardoor kan het water bij een hoosbui geen kant op. Er zijn ook geen plassen en sloten waarin we overtollig water kunnen afvoeren. Tien jaar geleden is een nood-overstort gemaakt in de duinen. Zandvoort verwacht daar een keer in de 25 jaar gebruik van te moeten maken, maar het is natuurlijk niet wenselijk om afvalwater te lozen in een natuurgebied.”

Verhardingen eruit, groen erin

In Zandvoort beheert Spaarnelanden het riool en de verharding. Arthur: “Als kennispartner adviseren wij de gemeente over mogelijkheden om de waterberging te verbeteren. Afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor het onderhoud aan pompen en gemalen en zijn er kleine aanpassingen aan het riool gedaan om de betrouwbaarheid te verbeteren. Ook adviseren we de gemeente over het vervangen van verhardingen in de openbare ruimte door groen. Zo kan het regenwater gemakkelijk de bodem infiltreren.”

Reageren? Mail Arthur Verdaasdonk, averdaasdonk@spaarnelanden.nl

Dit verhaal is gepubliceerd in BuitenKansen