FAQ | Gladheid2022-06-08T15:35:51+02:00
Gladheid
Kan ik strooi­zout bij Spaarnelanden ophalen?2023-11-20T15:51:43+01:00

Kan ik strooizout bij Spaarnelanden ophalen?

Inwo­ners van de gemeen­te Haarlem kun­nen bij Spaarnelanden op het Milieuplein in Haarlem gra­tis strooi­zout opha­len, zolang de voor­raad strekt. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort kun­nen gra­tis zout opha­len bij Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (Remi­se). Neem hier­voor zelf een emmer of plas­tic zak én een schep mee.

Waar­om wor­den paal­tjes gedu­ren­de het win­ter­sei­zoen weggehaald?2023-11-20T15:52:01+01:00

Waarom worden paaltjes, om fietspaden af te sluiten voor auto’s, gedurende het winterseizoen weggehaald?

Op die manier kun­nen strooi­ma­chi­nes tijdens het win­ter­sei­zoen ook de fiets­pa­den begaan­baar houden.

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeen­te Zandvoort?2023-11-20T15:52:41+01:00

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeente Zandvoort?

Spaarnelanden strooit, in opdracht van de gemeen­te Zandvoort, vol­gens een glad­heids­be­strij­dings­plan. Belang­rij­ke hoofd­we­gen en fiets­pa­den wor­den altijd gestrooid. Onze vas­te strooi­rou­tes vind je hier.

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeen­te Haarlem?2023-11-20T15:59:12+01:00

Waar strooit Spaarnelanden in de gemeente Haarlem?

Spaarnelanden strooit, in opdracht van de gemeen­te Haarlem, vol­gens een glad­heids­be­strij­dings­plan. Belang­rij­ke hoofd­we­gen en fiets­pa­den wor­den altijd gestrooid. Onze vas­te strooi­rou­tes vind je hier.

Ga naar de bovenkant