FAQ | Afvalpas2022-06-08T15:35:04+02:00
Afvalpas
Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat moet ik doen?2023-02-14T09:35:28+01:00

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat moet ik doen?

Werkt mijn hui­di­ge afvalpas nog als ik een nieu­we heb aangevraagd?2022-11-22T09:48:36+01:00

Werkt mijn huidige afvalpas nog als ik een nieuwe heb aangevraagd?

Jouw oude pas wordt onbruik­baar als jouw nieu­we pas is geactiveerd.

Hoe vraag ik een afvalpas aan?2023-02-14T09:34:52+01:00

Hoe vraag ik een afvalpas aan?

Hoe­veel afvalpassen wor­den per huis­hou­den verstrekt?2022-11-22T09:56:29+01:00

Hoeveel afvalpassen worden per huishouden verstrekt?

Per adres wordt één afvalpas ver­strekt. Het is niet moge­lijk om meer­de­re afvalpassen voor 1 adres aan te vragen.

Kun je met de afvalpas ook containers op ande­re loca­ties gebruiken?2022-01-18T15:18:20+01:00

Kun je met de afvalpas ook containers op andere locaties gebruiken?

De afvalpas geeft alleen toe­gang tot de container(s) op de aan de woning toe­ge­we­zen locatie.

Ik ben net ver­huisd, maar heb nog geen afvalpas, wat moet ik doen?2022-11-22T09:58:35+01:00

Ik ben net verhuisd, maar heb nog geen afvalpas, wat moet ik doen?

Ga naar de bovenkant