Stagiair Analyse Operationele Bedrijfsprocessen

Uren: 40 uur
Vergoeding: € 350 p/m
Zandvoort: Zandvoort

Heb jij een servicegerichte instelling, lever jij graag kwaliteit, ben jij maatschappelijk betrokken en vind jij het een uitdaging om vanuit je vakgebied bij te dragen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Wat ga je doen:
 • Schrijven plan van aanpak;
 • Omschrijven doel van onderzoek;
 • Omschrijven aantal operationele bedrijfsprocessen;
 • Omschrijven onderzoeksmethodiek;
 • Omschrijven methode analyseren;
 • Uitvoeren plan van aanpak;
 • In de praktijk onderzoeken van de operationele bedrijfsprocessen;
 • Analyseren van deze gegevens;
 • Adviseren /samenvatting onderzoeksgegevens.
Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Je bent een HBO stu­dent Bedrijfs­kun­de en brengt met je mee:
 • Een enor­me dosis moti­va­tie en enthousiasme;
 • Goe­de soci­a­le vaar­dig­he­den, kri­tisch, pro­ac­tief en resultaatgericht;
 • Goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal in woord en geschrift.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche sta­ge, geen dag is hetzelfde.

 • Sta­ge­ver­goe­ding van €350 per maand op full­ti­me basis;
 • Goe­de bege­lei­ding waar­bij je een per­soon­lij­ke men­tor krijgt aangewezen;
 • Gedre­ven collega’s in een pret­ti­ge, infor­me­le werkomgeving;
 • Ruim­te voor ini­ti­a­tief en verantwoordelijkheid;
 • Een pas­sen­de stagevergoeding;
 • Aan­vang en duur wordt in over­leg bepaald.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Je kan je belang­stel­ling ken­baar maken door een schrif­te­lij­ke moti­va­tie en je CV per e-mail te stu­ren naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Heb je inhou­de­lij­ke vra­gen over de sta­ge­op­dracht dan kan je con­tact opne­men met Arthur Ver­daas­donk, Unit Mana­ger op tele­foon­num­mer 06-12428392. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht