Medewerker Verhardingen of Infrastructuur en Verkeer

Uren:  40 uur
Salaris: €2.371 - €2.882
Locatie: Haarlem

De infrastructuur van Haarlem verbeteren en ook nog werken in de buitenlucht in een leuk team! Dan is deze baan echt iets voor jou. Solliciteer je?

Wat ga je doen:

Je komt te werken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) in het team Infrastructuur en Verkeer of bij Verhardingen. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan wegen en verhardingen in de Gemeente Haarlem. Welke werkzaamheden doe je zoal?

 • Je regelt wegafzettingen, wegomleidingen en rioolsluitingen.
 • Je herstelt, verplaatst en vervangt verkeersmeubilair. Denk aan borden, palen en hekken.
 • Je herstelt verplaats en vervangt straatmeubilair. Denk aan banken, prullenbakken, of parkeerautomaten

Kortom, jij zorgt ervoor dat de openbare ruimte keurig op orde is.

Het is een zelfstandige baan waarbij je samen met je vaste collega van klus naar klus gaat in overleg met de planning. Omdat je altijd in de stad werkt en dus veel te maken met inwoners ben je vriendelijk en klantgericht. Daarnaast ben je ook stressbestendig en geduldig, want soms voer je werkzaamheden uit wat niet iedereen leuk vindt. Een superleuke baan met veel verantwoordelijkheid en vrijheid.

Je werktijden zijn van 07.30 -16.00 en 1 x per maand heb je piketdienst. Dit betekent dat je een week lang (van  maandag tot zondag) stand-by staat (24 uur). Als er een calamiteit is, moet je binnen een half uur op locatie kunnen zijn om het probleem op te lossen. Hier staat natuurlijk wel een vergoeding tegenover van €185 bruto per week, indien je wordt opgeroepen krijg je daar overuren voor betaald.

Kom jij ons versterken en meewerken aan een nog mooier Haarlem? En heb je geen ervaring? Geen probleem. We leiden je graag op.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:
 • VMBO/MBO werk- en denk­ni­veau en je bent ini­ti­a­tief­rijk en zorgvuldig
 • Je bent vrien­de­lijk, klant­ge­richt en je kan goed communiceren.
 • In het bezit van rij­be­wijs B (E)
 • In bezit van een gel­dig VCA-cer­ti­fi­caat of de bereid­heid deze vlot te behalen
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Een mooi sala­ris van mini­maal €2.371 tot €2.882 bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave;
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht