Medewerker Afval & Reiniging

Uren:  40 uur
Salaris: €2.302 - €2.798
Locatie: Zandvoort

Heb jij een servicegerichte instelling, lever jij graag kwaliteit, ben jij maatschappelijk betrokken en vind jij het een uitdaging om vanuit je vakgebied bij te dragen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Wat ga je doen:

Als medewerker Afval & Reiniging werk je mee aan een optimaal leefmilieu en een schoon straatbeeld. Dit doe je door o.a. het (machinaal) vegen van verharding, het verwijderen van onkruid d.m.v. bosmaaien en/of borstelmachine, het vervangen en ledigen van afvalbakken en het reinigen met de HDS (hogedrukspuit) van graffiti, vervuild straatmeubilair en schone urinoirs. Ook ben je incidenteel inzetbaar voor groen- en civiele werkzaamheden en ook voor seizoensgebonden werkzaamheden op het strand. Opbouw, kleine reparaties en onderhoud van het materieel behoren ook tot het takenpakket. Kortom, een afwisselende functie voor een  flexibele allrounder.

Je bepaalt door middel van eigen aanschouwing wat het juiste moment is om te starten met de verschillende werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen variëren zowel qua werkgebied als seizoen. Uiteraard ga je op een klantgerichte wijze om met burgers in de openbare buitenruimte.

Je kan worden ingeroosterd voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden en draait mee in de piketdienst.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:

Mini­maal VMBO/ MBO werk- en denk­ni­veau, aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en even­tu­e­le werk­er­va­ring in een der­ge­lij­ke func­tie. Je bent in het bezit van een rij­be­wijs BE, rij­be­wijs C is een pré. Het is mooi als je in het bezit bent van een VCA basis­cer­ti­fi­caat, of bereid bent deze te halen.

Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Een mooi sala­ris van mini­maal € 2.302,- tot € 2.798,- bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave;
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Aan­trek­ke­lij­ke rege­ling voor de Pri­va­te Lea­se van een elek­tri­sche auto;
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht