Allround medewerker Milieuplein

Uren:  40 uur
Salaris: €2.371 - €2.882
Locatie: Haarlem

Iedere dag lekker buiten aan het werk, met verschillende voertuigen in de weer en veel sociaal contact hebben. Klinkt dit goed? Lees dan snel verder.

Wat ga je doen:

Op het milieuplein worden door inwoners van Haarlem goederen en grondstoffen gebracht voor hergebruik of recycling. Bij het scheiden hiervan willen we de bezoekers natuurlijk zo goed mogelijk helpen. Op deze manier vervult ons milieuplein een belangrijke rol in het streven om duurzaam leven te stimuleren door het tegengaan van verspilling van grondstoffen.

Als allround medewerker milieuplein ben je breed inzetbaar en variëren je dagelijkse taken. Zo word jij onder andere ingezet op het milieuplein zelf, het KCA (klein chemisch afval) depot en rijd je op onze recyclewagen, welke zich op vaste tijden in één van onze Haarlemse wijken bevindt. Daarom kun jij bij voorkeur met verschillende voertuigen overweg of ben je bereid om hiervoor opleidingen te volgen. Zoals een: vrachtwagen (C-rijbewijs), heftruck, shovel of sorteerkraan.

Voor al deze werkzaamheden is het belangrijk om een klantvriendelijke houding te hebben, je komt immers de hele dag door in contact met mensen.

Op het milieuplein wijs je bezoekers de weg, beantwoord vragen m.b.t. afvalscheiding en ziet toe dat men dit op de juiste manier deponeert in de daarbij behorende container of bakken. Zodat de bezoeker het milieuplein weer met een lege auto verlaat.

Binnen de functie krijg je een grote mate van zelfstandigheid. Op de werkvloer krijg je te maken met een persoonlijke werksfeer waarin humor, collegialiteit en een optimale inzet een belangrijke rol spelen. Je komt te werken in een klein team, waar iedereen elkaar kent. Je luncht elke dag gezamenlijk in de kantine, daarvoor en daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:
 • MBO werk en denk niveau;
 • In bezit van graafmachine/ heftruck/ sho­vel cer­ti­fi­caat of de bereid­heid deze te behalen;
 • Rij­be­wijs BC + Code 95 en ADR;
 • Het is een pré als je ken­nis hebt van diver­se afval stro­men zoals: KGA, huis­hou­de­lijk, grof huis­hou­de­lijk, wit of bruingoed.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Een mooi sala­ris van mini­maal €2.371 tot €2.882 bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave;
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht