Afvalcoach

Uren:  12-40 uur
Salaris: €2.710 - €3.735
Locatie: Haarlem

Wat is er mooier dan bijdragen aan een fijne en duurzame leefomgeving waar onze inwoners van Haarlem blij van worden? In de functie van afvalcoach probeer jij op de juiste manier de boodschap over te brengen en maak jij onze bewoners bewust van betere afvalscheiding. Je fungeert als spil tussen beleid en bewoners en stimuleert hen waardoor je direct een bijdrage levert aan een duurzame samenleving. Klinkt dit mooi? Lees dan snel verder waarom wij jou nodig hebben!

Wat ga je doen:

Als afvalcoach ben je de centrale vraagbaak voor inwoners. Je bent hét gezicht in de wijk voor vragen over afvalscheiding en beantwoordt vragen van inwoners en geeft hen advies en tips. Kortom, je helpt inwoners om afval beter te scheiden. Dit doe je zowel fysiek, telefonisch en via de e-mail.
Ook houd je de omgeving van de containers in de gaten; wanneer je bijplaatsingen ziet, betrek je containeradoptanten of schakel je afdeling reiniging in. Je bouwt een netwerk op bij verschillende organisaties zoals woningcorporaties en sociale wijkteams. Zij helpen jou bij de dagelijkse werkzaamheden in de wijk.

Je spreekt bewoners actief aan; je vraagt hoe het gaat met afval scheiden en motiveert ze om bijvoorbeeld mee te helpen de straat schoon te houden. Regelmatig controleer je containers in de wijk en van bewoners, wanneer je ziet dat er verkeerd afval in zit, leg je hen uit wat wel en niet mag of deelt informatie uit.

Een paar dagen in de week rijdt je mee met ons team op de recycle wagen. Deze staat op vaste plaatsen in de wijk. Hier geef je onze bewoners voorlichting over afvalscheiding en informeert hen over de verwerking van deze waardevolle grondstoffen. Ook geef je voorlichting tijdens speciale promotieacties die je samen met de afdeling communicatie en je collega afvalcoaches organiseert.

Tot slot werk je aan een goede relatie met extra ogen en oren in de wijk onder meer de wijkraden, distributiepunten, gebiedsverbinders, containeradoptanten en handhavers, je bied ondersteuning en weet hen in te schakelen wanneer dit nodig is.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:
 • Mini­maal MBO werk- en denkniveau
 • Rij­be­wijs B (E)
 • Pas­sie voor afvalscheiding
 • Goe­de soci­a­le en com­mu­ni­ca­tie­ve vaardigheden
 • Ken­nis van Micro­soft Office
 • Hands-on men­ta­li­teit
 • Affi­ni­teit met ver­schil­len­de talen is een pré

Je kunt goed samen­wer­ken en op ver­schil­len­de niveaus com­mu­ni­ce­ren. Je bent bereid om ’s avonds of in het week­end te wer­ken. Ook kun je goed omgaan met weer­stand van inwo­ners; je blijft rus­tig en staat hen altijd vrien­de­lijk te woord.

Wij bie­den jou:
 • Een mooi sala­ris van mini­maal € 2.710,- tot € 3.735,- bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht