Home / Duurzaamheid & Innovatie

Spaarnelanden zoekt groe­ne stroom van loka­le ondernemers

5 sep|Over ons|

Ver­schil­len­de Noord-Hol­land­se gemeen­ten wil­len duur­za­me ener­gie afne­men én het opwek­ken van scho­ne ener­gie in de regio sti­mu­le­ren. Regi­o­na­le onder­ne­mers die groe­ne stroom opwek­ken, kun­nen deze stroom voort­aan recht­streeks aan de gemeen­ten ver­ko­pen via een alter­na­tief han­dels­plat­form. Ook Spaarnelanden gaat voort­aan zo stroom inkopen.

Fleu­ri­ge berm voor de Haltestraat

21 mei|Zandvoort|

Don­der­dag­mid­dag heeft wet­hou­der Ellen Ver­heij-de Haas samen met raads­le­den Maai­ke Koper van de PvdA en Karim el Geba­ly van Groen Links het eer­ste bloem­zaad gestrooid in de berm van de Haltestraat.

Ga naar de bovenkant