Reiniging

Spaarnelanden houdt straten, pleinen, wegen en water schoon in Haarlem; direct, maar ook indirect, door de ondersteuning van mooie initiatieven op het gebied van wijkschoonmaakacties. De betrokkenheid van Spaarnelanden bij de samenleving én de participatie van de inwoners leveren een schoon straatbeeld en een prettige leefomgeving op.

In de gemeente Haarlem verwijdert Spaarnelanden het drijfvuil uit het water voor de roosters van de vijftien gemalen in de wijde omgeving van de stad. Hierdoor kunnen de gemalen optimaal, zonder storingen, functioneren. Daarnaast is Spaarnelanden ook graag van de partij tijdens grote evenementen, om een schone omgeving te waarborgen.

Inwoners als partner

De openbare ruimte gaat iedereen aan. Om goed op de hoogte te zijn én te blijven heeft Spaarnelanden wijkteams ingezet, die nauw contact hebben met de inwoners van Haarlem en ambassadeurs van Spaarnelanden. Deze ambassadeurs zijn aangesteld om de extra oren en ogen van Spaarnelanden in hun wijk te zijn. Gezamenlijk worden ideeën en suggesties van inwoners besproken en hoe daarop kan worden ingespeeld.