Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Spaarnelanden wordt gevormd door:

De heer Drs. I.G.M. (RenΓ©) Verbruggen

 • Directeur / Eigenaar Braver Investments BV
 • Lid Investment Commitee Averest Capital BV
 • Voorzitter Stichting Rugby Clubhuis Haarlem

De heer mr. drs. J.F.P. (Scief) Houben (voorzitter)

Afgetreden per 1 januari 2021 (zetel vacant)

 • Directeur Houben & Partners (interim management en consultancy) te Haarlem.
 • Commissaris bij WeGo bv te Amsterdam.
 • Lid raad van toezicht NOVA College te Haarlem.
 • Lid investeringscommissie energiefonds van de BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 
 • Voorzitter RvC NV Monumenten Beheer Brabant. 
 • Voorzitter RvC Wocozon (zonnepanelen op daken van huurwoningen van woningcorporaties)

Mevrouw Ing. V.M. (Vera) Dalm

Afgetreden per 1 januari 2021 (zetel vacant)
 • Directeur VBNE - Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
 • Voorzitter RvC CLM- adviesbureau voor landbouw, voedsel, natuur en milieu
 • Lid diverse Adviesraden, waaronder het Copernicusinstituut Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum Sustainable Business Avans Hogeschool.