Proclaimer en privacy

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Spaarnelanden.

Spaarnelanden besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van haar website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met ons.

Persoonsgegevens en privacy

Spaarnelanden vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Spaarnelanden gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten en worden in geen geval verstrekt aan derden. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is wettelijk bepaald hoe men om dient te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Gebaseerd op de AVG heeft Spaarnelanden een Privacyreglement opgesteld. In dit reglement kunt u lezen op welke manier Spaarnelanden de AVG in de praktijk brengt, met welk doel en op welke manier persoonsgegevens verwerkt worden, en wat de rechten zijn van betrokkenen met betrekking tot bijvoorbeeld inzage of vernietiging van gegevens.

Privacyreglement Spaarnelanden (PDF)
 

Cookies

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Spaarnelanden, tenzij anders vermeld. Als u informatie uit de website van Spaarnelanden in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron. Overname van informatie uit de website die geen eigendom is van Spaarnelanden mag alleen met toestemming van de eigenaar.

Vragen?

Heeft u vragen over uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Spaarnelanden nv
t.a.v. Privacy Officer
Minckelersweg 40
2031 EM Haarlem
fg@spaarnelanden.nl

De Privacy Officer is gebonden aan geheimhouding.