Parkeerservice

Bereikbaarheid is een belangrijk thema voor gemeenten. Goede parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersdoorstroming maken daar een belangrijk deel van uit. Spaarnelanden biedt integrale parkeerservice voor auto- en fietsverkeer en levert een fundamentele bijdrage aan het leven en bewegen in de stad.

Altijd bereikbaar

Vanuit de parkeercentrale van Spaarnelanden worden zeven parkeergarages en honderden straatparkeermeters beheerd in de gemeente Haarlem - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De medewerkers zijn dagelijks op de verschillende locaties aanwezig en voeren zelf het technisch onderhoud uit van de installaties.

Maatschappelijk belang

In de gemeente Haarlem beheert Spaarnelanden de openbare fietsenstallingen. Dit biedt een veilige parkeervoorziening voor fietsers en dient tevens een maatschappelijk belang. In samenwerking met re-integratiebedrijven wordt het beheer van fietsenstallingen toegekend aan mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Spaarnelanden stelt hen op deze wijze in de gelegenheid om werkervaring op te doen, of terug te keren in het arbeidsproces.