Wat doet Spaarnelanden?

Dagelijks werkt Spaarnelanden met ruim 400 medewerkers aan een schone en plezierige leefomgeving voor iedereen in de Gemeenten Haarlem en Zandvoort. Naast afvalinzameling en reiniging is Spaarnelanden ook verantwoordelijk voor het groenonderhoud en het onderhoud aan speeltoestellen en verhardingen. Daarnaast beheert Spaarnelanden de parkeeroplossingen in de stad. In Zandvoort is Spaarnelanden tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van het strand en de riolering. In de eigen, geavanceerde werkplaats onderhoudt Spaarnelanden zowel haar eigen voertuigen, als die van opdrachtgevers zoals de Veiligheidsregio Kennemerland.

Takenpakket

Het takenpakket van Spaarnelanden is breed. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in drie hoofdcategorieën:

  • Afval en recycling
  • Schoon en groen
  • Verkeer en techniek

Daarnaast hebben we ruime ervaring in het faciliteren van grote evenementen. Denk bijvoorbeeld aan popconcerten, landelijke feestdagen en andere grote bijeenkomsten.

Het afval dat Spaarnelanden in de gemeenten Haarlem en Zandvoort ophaalt wordt vervolgens op een innovatieve manier gescheiden verwerkt. Grondstoffen behouden hun waarde en worden op die manier opnieuw gebruikt. Afval dat geen bruikbare grondstoffen bevat, wordt verbrand. En daarmee wekken we weer energie op. Hallo, circulaire economie!

Effectief inzamelen

Onze ondergrondse afvalcontainers vind je op verschillende plekken in de gemeente Haarlem en Zandvoort. Glas, papier, karton, plastic en textiel worden daar apart ingezameld. In Haarlem staan slimme restafvalcontainers die ons een seintje geven als ze bijna vol zijn. Spaarnelanden leegt zo alleen de volle containers. Op die manier verbruiken we minder grondstof en wordt het afval extra efficiënt ingezameld.

Milieuplein

Het Milieuplein van Spaarnelanden bevindt zich in Haarlem en is zo gebruiksvriendelijk en overzichtelijk mogelijk ingericht. Over alle praktische details is nagedacht, zodat jouw afvalinzameling veilig en lekker vlot verloopt. Alle ingeleverde afvalsoorten worden hergebruikt, gerecycled en verwerkt tot nieuwe grond- en brandstoffen.

Slim aan de slag

Efficiënte routes, slimme containers, elektrische voertuigen en banden gevuld met stikstof om slijtage te voorkomen: Spaarnelanden denkt continue na over manieren van werken die het milieu zo min mogelijk belasten. De extra smalle inzamelvoertuigen passen door elk nauw straatje in de gemeente Haarlem. Al onze nieuwe voertuigen voldoen aan de actuele Euronormen.

Overlaadstation

Het overlaadstation van Spaarnelanden ligt centraal in de Waarderpolder. Dit is een bewuste keuze, dichtbij belangrijke uitvals- en vaarwegen. Het restafval wordt vanaf het overlaadstation getransporteerd naar het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Hier wordt alles verbrand, waarmee weer nieuwe energie wordt opgewekt.

Een geadopteerde boomspiegel of fleurige mini-tuin: veel inwoners van Haarlem dragen al bij aan de vergroening van de stad. Ook inwoners van gemeente Zandvoort dragen bij aan de vergroening van hun badplaats door het aanleggen van een fleurige mini-tuin of het gebruik van insectvriendelijk bloemzaad. Spaarnelanden ondersteunt deze initiatieven graag. Ook zorgen we voor straat- en gevelreiniging, bestrijding van gladheid, plaagdieren en plaagplanten, onderhoud van straat- en verkeersmeubilair, riolering, openbaar groen, schooltuinen en speelvoorzieningen.

Reiniging

Straten, pleinen, wegen en water: Spaarnelanden houdt Haarlem en Zandvoort schoon. Dit doen we zelf, van de reiniging van afval voor de roosters van gemalen tot aan grote evenementen. Maar ook ondersteunen we mooie initiatieven op het gebied van wijkschoonmaakacties. Samen met de inwoners van Haarlem en Zandvoort, zorgen we voor een schone straat en fijne leefomgeving.

Ambassadeurs

Openbare ruimtes zijn van iedereen. De ambassadeurs van Spaarnelanden vormen een stel extra ogen en oren in de wijken in Haarlem. Ze hebben nauw contact met onze wijkteams en de inwoners van de buurt. Samen bespreken ze ideeën en suggesties van inwoners en zoeken ze naar passende oplossingen.

Bereikbaarheid is belangrijk voor gemeenten. Goede parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersdoorstroming zijn dus onmisbaar. Vanuit de parkeercentrale van Spaarnelanden worden zes parkeergarages en honderden straatparkeermeters beheerd in de gemeente Haarlem, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het onderhoud voeren we zelf uit.

Maatschappelijk op pad

Ook de openbare fietsenstallingen in de gemeente Haarlem worden beheerd door Spaarnelanden. Veilig én maatschappelijk. De stallingen worden namelijk gerund door mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo doen ze kostbare werkervaring op en soms keren ze zelfs helemaal terug naar de arbeidsmarkt.

Techniek

Techniek is onze specialiteit. We delen deze kennis en expertise over duurzame mobiliteit graag met bedrijven en particulieren. Zo geven we bijvoorbeeld advies over alle soorten voertuigen en in het bijzonder over specialistische voertuigen, machines en materieel. De werkplaats van Spaarnelanden is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste uit de regio.