Spruit: nu in de Burgwalbuurt

Spruit is de nieuwe ophaalservice van Spaarnelanden voor gft (groente-, fruit-, tuinafval) en etensresten én pbd (plastic, blik en drinkpakken) in de Burgwalbuurt. Met een klein elektrisch voertuig komt Spruit op vaste tijden (doordeweeks én in het weekend) en op vaste locaties langs om kleine hoeveelheden gft en pbd in te zamelen. 

[for English, scroll down]

Spruit is een kleinschalige test voor zo’n 500 huishoudens in de Burgwalbuurt. Valt jouw woning binnen het pilotgebied? Dan ontvang je regelmatig informatie over Spruit.

Eind februari maakten we een kennismakingsronde door de Burgwal (het testgebied) en kwamen we bij je langs om Spruit nader toe te lichten en je een starterspakket aan te bieden. Was je niet thuis? Dan heb je een kaartje in de bus ontvangen en kun je jouw starterspakket op een later tijdstip in de buurt ophalen.

Klein elektrisch vervoer

Met Spruit bieden we bewoners van de Burgwal de mogelijkheid om eenvoudiger gft en pbd te scheiden. Door gebruik te maken van kleine elektrische voertuigen verminderen we zowel de uitstoot van schadelijke stoffen als trillingen. Dit alles zorgt voor een fijnere, schonere en stillere leefomgeving.

Spruit in de Spaarnelanden Afvalwijzer-app

In de Spaarnelanden Afvalwijzer app zie je wanneer en waar Spruit stopt. Ook kun je zelf het ophaalmoment instellen dat jij fijn vindt. Dan krijg je automatisch een seintje zodra Spruit in de buurt is.

Download hier de Afvalwijzer-app:

Stops en route

Spruit komt op maandag, donderdag en zaterdag langs en stopt ongeveer 5 minuten op 10 verschillende plekken in de Burgwalbuurt. Bewoners die deelnemen hoeven niet verder dan 100 meter te lopen.

Test in de Burgwal

Op dit moment is Spruit een kleinschalige test voor zo’n 500 huishoudens in de Burgwalbuurt. Het hoofddoel van deze test is het verzamelen van ervaringen van bewoners. Die inzichten helpen bij het bedenken van plannen voor de toekomst voor een groter gebied in de binnenstad. Dit met het oog op de zero-emissiezone die in 2025 wordt ingevoerd. Ook draagt de test bij aan het doel van de gemeente Haarlem om meer groente-, fruit- en tuinafval en etensresten per inwoner te scheiden. Na de testperiode van 26 weken volgt een evaluatie en een beslismoment om de test van de 500 huishoudens door te trekken naar een groter gebied in de binnenstad.

Wat gebeurt er met de containers op straat?

De ondergrondse restafvalcontainers blijven gewoon beschikbaar. Spruit is een extra service van Spaarnelanden voor bewoners van de Burgwalbuurt. Zo helpen wij de bewoners om afval beter te kunnen scheiden en veiliger en rustiger te wonen.

Spruit deelt uit!

Spaar met de Spruit strippenkaart voor leuke kortingen en producten van ondernemers uit jouw buurt. Neem de kaart elke keer mee als je Spruit bezoekt, dan spaar je voor:

🍰 Eetlokaal In Den Swarten Hondt: Geniet van een welverdiend stuk appeltaart met een warm drankje naar keuze.

🌿 Planten Centrum Pieter Makkelie: Ontvang €5 korting bij een aankoop van minimaal €25 bij Planten Centrum Pieter Makkelie door simpelweg je volle spaarkaart te tonen.

🍹 De Kloosterkeuken: geniet van een gratis aperitief bij De Kloosterkeuken. Een extra smaakvolle beloning voor je duurzame inzet.

Dus breng je gft en pbd naar Spruit en spaar direct voor deze aanbiedingen. Is jouw spaarkaart vol, vraag de chauffeur dan om een nieuwe spaarkaart zodat je weer verder kunt sparen!

Denk mee met Spruit!

Graag roepen we enthousiastelingen uit het Burgwal-testgebied op om met ons mee te denken. Met deze groep mensen bespreken we op reguliere basis wat de gebruikerservaringen zijn. App ons op 06 14 85 01 11 of stuur een mail naar spruit@spaarnelanden.nl.

[English translation]

Spruit, from March 11 in the Burgwal neighbourhood

Spruit is the new pick-up service from Spaarnelanden for gft/organic waste (vegetable, fruit and garden/food waste) and pbd (plastic, cans and drink cartons) in a part of the Burgwal neighbourhood. With a small electric vehicle, Spruit will come to specific locations at predetermined times (during the week and in weekends) to collect small amounts of gft and pbd waste.

Spruit is a small-scale pilot for about 500 households in the Burgwal neighbourhood. If your home is located in the pilot area, you will be regularly updated about the Spruit project.

Nice to meet you

End of february Spruit came to visit you to inform you about our service and to offer you a starterskit. If you weren’t at home, we’ll make sure you receive all the information and you’ll get the starterskit at a later moment.

Small electric transport

Spruit offers Burgwal residents the opportunity to separate organic waste/gft and pbd more easily. In addition, the use of small electric vehicles reduces harmful emissions and vibrations. All in all, this should result in a nicer, cleaner and more peaceful living environment.

Spruit in the Spaarnelanden Afvalwijzer app

The Spaarnelanden Afvalwijzer app shows you when and where Spruit will stop. You can also indicate which pick-up times would suit you best and receive automatic notifications when Spruit is around the corner.

Please download the Spaarnelanden Afvalwijzer app here:

Stops on the route

Spruit will stop at 10 locations in the Burgwal neighbourhood and waits for five minutes at each stop. Participating residents will never have to walk more than 100 metres.

Pilot 

Initially, Spruit is a small-scale pilot for about 500 households in the Burgwal neighbourhood. The main objective of the pilot is to collect residents’ experiences. These insights will help us develop plans for the future of a larger part of the city centre in view of the zero-emission zone that will be implemented in the centre of Haarlem in 2025. The pilot also contributes to the ambition of the Haarlem municipality to separate more organic waste per resident. After a 26-week period, the pilot will be evaluated and it will be decided whether it will be expanded from 500 households to a larger area in the old city centre.

What about the street containers?

The underground residual waste containers will remain available. Spruit is an extra service provided by Spaarnelanden to the residents of the Burgwal neighbourhood. It addresses the demand for better waste separation and a safer and cleaner living environment.

Collect your stamps at Spruit!

Save for nice products and discounts fom local entrepreneurs and shops in de Burgwal neighbourhood. Show your stamp card to the Spruit driver eacht time you visit Spruit and save for:

🍰 Dining room In Den Swarten Hondt: Enjoy a nice piece of apple pie and a hot drink of your choice

🌿 Planten Center Pieter Makkelie: Get your €5 discount at a minimum spend of €25 by simple showing your full stamp card.

🍹 De Kloosterkeuken: enjoy a free aperitif at De Kloosterkeuken. A tastful reward for your sustainable effort.

So as of March 11, bring your waste to Spruit and save for these offers. Is your stamp card full? The Spruit driver will give you a new one so you can continue saving!

Help us further develop Spruit!

We appeal to enthusiastic residents from the Burgwal neighbourhood to contribute to the project. We will be organising regular meetings with these participants to discuss their user experience.

Please join us by Whatsapp +31 6 14 85 01 11 or register via spruit@spaarnelanden.nl