Ontstaan Spaarnelanden

Spaarnelanden is ontstaan vanuit zelfstandige activiteiten binnen de gemeente Haarlem. Het doel? Een gespecialiseerde, externe organisatie op te richten die de leefomgeving van Haarlemmers zo fijn en duurzaam mogelijk maakte. Missie geslaagd!

Geschiedenis

Op 1 januari 2005 ging Spaarnelanden officieel van start met drie afdelingen: Reiniging, Afvalverwijdering en Technische Dienst (RATD). In 2008 is het takenpakket uitgebreid met de overname van het Vuiloverlaadstation (VOST). In januari 2009 is het Service Bedrijf Haarlem (SBH) zelfstandig geworden en geïntegreerd in Spaarnelanden. Ook groen- en straatonderhoud en parkeerbeheer vielen nu onder onze vlag.

Op 1 november 2013 is Spaarnelanden verhuisd naar een nieuwe locatie in de Waarderpolder in Haarlem. Alle bedrijfsonderdelen van Spaarnelanden komen samen op deze duurzame locatie, waar gebruik wordt gemaakt van warmte-koudeopslag, sensorverlichting, zonne-energie en duurzaam hout.

In januari 2015 zijn er nieuwe contracten met de gemeente Haarlem afgesloten voor een periode van vier jaar, met verlenging van twee jaar voor de volgende domeinen: Afval en Reiniging, Groen en Spelen, Parkeren, Coördinatie Meldingen, Verhardingen en Wagenpark. In 2022 vinden er nieuwe contractonderhandelingen plaats.

In 2017 werd de gemeente Zandvoort, na de ambtelijke fusie met Haarlem, voor 10% aandeelhouder van Spaarnelanden. De gemeente Haarlem is voor 90% aandeelhouder.

Spaarnelanden heeft voor de domeinen Beheer Openbare Ruimte en Afval & Grondstof contracten afgesloten met de gemeente Zandvoort. Deze contracten zijn in januari 2023 verlengd.