Missie en visie

Missie

Spaarnelanden is de motor voor een schone leefomgeving.

Visie

De bedoeling van ons bedrijf is dat we zรณ goed zorgen voor de leefomgeving in onze werkgebieden, dat zoveel mogelijk mensen (inwoners, ondernemers, gasten) hier blij van worden. Verduurzaming van de leefomgeving draagt onlosmakelijk bij aan deze belevingskwaliteit.