Missie en visie

Missie

Spaarnelanden is de motor voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor nu en voor de toekomst.

Visie

De bedoeling van ons bedrijf is dat we zรณ goed zorgen voor de leefomgeving in onze werkgebieden, dat zoveel mogelijk mensen (inwoners, ondernemers, gasten) hier blij van worden. Verduurzaming van de leefomgeving draagt onlosmakelijk bij aan deze belevingskwaliteit.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In ons werk zien we duidelijke raakvlakken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze gaan over verbetering van de leefbaarheid van onze planeet, welzijn voor mensen en duurzame productie en consumptie. En wat op wereldschaal als doel wordt gesteld, gaat ook op voor onze eigen, lokale leefomgeving. In navolging van de landelijke overheid hebben daarom ook de gemeenten Haarlem en Zandvoort en Spaarnelanden zich achter de VN-doelen geschaard.

Lees hier meer over onze inzet op basis van de SDG's.