Missie en visie

Missie

Spaarnelanden wil - nu, en voor de toekomst - de motor zijn voor een duurzame en plezierige leefomgeving voor burgers en bedrijven.

Visie

De bedoeling van ons bedrijf is dat we zรณ goed zorgen voor de leefomgeving in onze werkgebieden, dat zoveel mogelijk mensen (inwoners, ondernemers, gasten) hier blij van worden. Verduurzaming van de leefomgeving draagt onlosmakelijk bij aan deze belevingskwaliteit.