Milieu en Duurzaamheid

Spaarnelanden werkt continu aan de verduurzaming van bedrijfsprocessen. Als maatschappelijk verantwoord ondernemer richt de organisatie zich op de winst voor mens, maatschappij en milieu. Aandacht voor milieu en duurzaamheid wordt op functionele en innovatieve wijze toegepast in de dagelijkse praktijk.

In de praktijk

Er worden steeds efficiëntere ophaalroutes uitgestippeld om brandstof te besparen. Banden worden gevuld met stikstof om slijtage te verminderen en nieuwe voertuigen voldoen standaard aan de actuele Euronormen. De techniekwerkplaats van Spaarnelanden heeft vloeistofdichte vloeren en wanden. Vuil en slib worden gescheiden en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Groenonderhoud wordt steeds vaker verricht met elektrisch gereedschap; benzinegestuurde apparaten worden vervangen door elektrische varianten, van gras- en bosmaaiers tot bladblazers en heggenscharen.

CO2-voetafdruk

Een belangrijk streven van Spaarnelanden is de verkleining van de CO2-voetafdruk. Om dit te realiseren zijn er voor het groenonderhoud wagens aangeschaft die op CNG rijden. CNG staat voor Compressed Natural Gas en is schoner dan benzine en diesel, dankzij een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, en CO2. Met de introductie van ‘geleid parkeren’ verbetert de doorstroming van het verkeer in de stad. Ook hierdoor wordt de uitstoot van CO2 aanzienlijk gereduceerd.

“Een beter milieu begint bij jezelf”

Op 1 november 2013 is Spaarnelanden verhuisd naar een nieuwe locatie in de Waarderpolder in Haarlem. Vanuit deze locatie, die ruimschoots voldoet aan gestelde Arbo- en milieueisen, kan efficiënter en effectiever worden gewerkt. Alle bedrijfsonderdelen van Spaarnelanden zijn verenigd op deze duurzame locatie, waar gebruik wordt gemaakt van warmte-koudeopslag, sensorverlichting, zonne-energie en duurzaam hout.