Inclusief ondernemen

Spaarnelanden draait graag dingen om: mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft vaak een afstand tot mensen. Door inclusief te ondernemen geeft Spaarnelanden mensen een kans, een stuk educatie en wordt de focus gelegd op talenten en op wat mensen wél kunnen.

In samenwerking met regionale re-integratiebedrijven en reclassering biedt Spaarnelanden mogelijkheden aan mensen om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt krijgen bij Spaarnelanden de kans om werkritme en -ervaring op te doen. Zij worden bijvoorbeeld ingezet als beheerder van fietsenstallingen of bij het groenonderhoud. Ook een aanstelling in een wijkteam behoort tot de mogelijkheden, waarin ze samenwerken met medewerkers van Spaarnelanden. Het wijkteam bevordert de leefbaarheid in de eigen wijk en is een direct aanspreekpunt voor de wijkbewoners.

Ambassadeurs

Spaarnelanden heeft een speciaal programma ontwikkeld voor de inzet van ambassadeurs. Deze ambassadeurs worden opgeleid om de extra oren en ogen van Spaarnelanden in hun wijk te zijn. Dit kunnen mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een handicap of uitkering, maar ook gepensioneerden of andere betrokken inwoners. Gezamenlijk worden ideeën en suggesties besproken en bepaald hoe daarop kan worden ingespeeld.

Spaarnelanden besteedt opdrachten voor drukwerk en postbezorging uit aan de sociale werkvoorziening. Ook werkzaamheden zoals het verwijderen van zwerfafval, het legen van afvalbakken en groenonderhoud worden ondergebracht bij de sociale werkvoorziening. In samenwerking met sociale werkplaatsen worden de medewerkers gecoacht en geschoold.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)

Onze organisatie staat op de PSO-Prestatieladder op Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.