Educatie

Spaarnelanden betrekt maatschappelijke belangen in haar bedrijfsvoering. Als erkend leerwerkbedrijf wordt er samengewerkt met opleidingscentra, waar jongeren en volwassenen worden opgeleid voor technische beroepen. Spaarnelanden heeft een technisch leerwerkcentrum in eigen beheer en biedt stageplaatsen en werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Educatieve ondersteuning

Met lespakketten, excursies en opruimacties rondom scholen, leren leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs over het nut en de noodzaak van afvalscheiding. Er worden (zwerf-)afvalprojecten georganiseerd, om kinderen en jongeren bewust te maken van het belang van een schone leefomgeving. Als excursie geeft een bezoek aan het Milieuplein of het Overlaadstation van Spaarnelanden een leerzaam kijkje in de keuken.