Historie

Spaarnelanden is ontstaan vanuit een verzelfstandiging van activiteiten binnen de gemeente Haarlem. Het doel van de verzelfstandiging was een verbetering van bedrijfsprocessen, door de uitvoerende gemeentelijke taken onder te brengen bij een gespecialiseerde externe organisatie; dit werd Spaarnelanden.

In de loop der jaren is Spaarnelanden uitgegroeid tot integraal onderhoudsbedrijf voor de gemeente Haarlem. De onderlinge samenwerking creƫert synergie en is zeer doelmatig, bovenal dankzij het gezamenlijke streven naar een prettige en duurzame samenleving.

De ontwikkeling van Spaarnelanden

  • Op 1 januari 2005 is Spaarnelanden formeel van start gegaan met de afdeling Reiniging, Afvalverwijdering en Technische Dienst (RATD).
  • In 2008 is het takenpakket verder uitgebreid met de overname van het Vuiloverlaadstation (VOST).
  • In januari 2009 is het Service Bedrijf Haarlem (SBH) verzelfstandigd en geĆÆntegreerd in Spaarnelanden. Hieronder vallen activiteiten, zoals groen- en straatonderhoud en parkeerbeheer.
  • Op 1 november 2013 is Spaarnelanden verhuisd naar een nieuwe locatie in de Waarderpolder in Haarlem. Vanuit deze locatie, die ruimschoots voldoet aan gestelde arbo- en milieueisen, kan efficiĆ«nter en effectiever worden gewerkt. Alle bedrijfsonderdelen van Spaarnelanden zijn verenigd op deze duurzame locatie, waar gebruik wordt gemaakt van warmte-koudeopslag, sensorverlichting, zonne-energie en duurzaam hout.
  • In januari 2015 zijn nieuwe contracten met de gemeente Haarlem afgesloten voor een periode van vier jaar, met verlenging van twee jaar voor de volgende domeinen: Afval en Reiniging, Groen en Spelen, Parkeren, Coƶrdinatie Meldingen, Verhardingen en Wagenpark.