Stibat

Duurzame inzameling van batterijen: vier dagen per week, 175 km per dag.

In de regio Haarlem en Amsterdam worden batterijen door een volledig elektrisch voertuig (zero emission) opgehaald. Ruim 4000 winkeliers, scholen en bedrijven maken gebruik van de unieke samenwerking tussen Stibat en Spaarnelanden. Samen hebben we een manier gevonden om een specifieke afvalstroom, in dit geval batterijen, op een duurzame en 100% kleinschalige manier in te zamelen. Stibat streeft altijd naar maximaal hergebruik. Daarbij staat een veilige en verantwoorde verwerking van batterijen en accu’s voorop. Onze samenwerking maakt het inzamelen van batterijen niet alleen efficiënter, de batterijen kunnen nu ook verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen.

Milieuvriendelijk, schoon en efficiënt: een samenwerking voor de toekomst.