Inclusief ondernemen

Spaarnelanden draait dingen graag om: mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt heeft vaak een afstand tot mensen. Inclusief ondernemen legt de focus op talenten en op wat mensen wel kunnen. En zo geeft Spaarnelanden iedereen de kans mee te draaien op de arbeidsmarkt.

Werkervaring opdoen

In samenwerking met regionale re-integratiebedrijven en reclassering biedt Spaarnelanden mensen de kans om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als beheerder van fietsenstallingen of bij het groenonderhoud. Of krijgen een aanstelling in een wijkteam, waarin ze direct samenwerken met medewerkers van Spaarnelanden. Ze doen belangrijke werkervaring op en maken weer onderdeel uit van onze maatschappij.

Spaarnelanden besteedt opdrachten voor drukwerk en postbezorging uit aan de sociale werkvoorziening. Ook werkzaamheden zoals het verwijderen van zwerfafval, het legen van afvalbakken en groenonderhoud worden hier ondergebracht. In samenwerking met sociale werkplaatsen worden onze medewerkers gecoacht en geschoold.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)

Spaarnelanden staat op Trede 3 van de PSO-Prestatieladder. Hiermee behoren we tot de koplopers op het gebied van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij andere organisaties van dezelfde grootte. En daar zijn we trots op!

PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en keurmerk van TNO. Het meet de mate van sociaal ondernemen op een objectieve en zichtbare manier.

Spaarnelanden is trotse partner van stichting De Stad Heeft Je Nodig. We werken samen op het gebied van inclusief ondernemen en ondersteunen de stichting financieel. De Stad Heeft Je Nodig Werkt met vrijwilligers in Haarlem. Het doel? Een bijdrage leveren aan een fijne en duurzame leefomgeving voor inwoners. Denk bijvoorbeeld aan bescherming van natuur en milieu en het bevorderen van duurzaamheid in openbare ruimtes. Kort gezegd: Maatschappelijke betrokkenheid met lokale impact.

Inclusief ondernemen betekent dat iedereen meedoet. Of je nu al werkt of (gedeeltelijk) terug wil keren naar de arbeidsmarkt: alle inwoners van Haarlem zijn welkom bij de stichting. Daarnaast is De Stad Heeft Je Nodig altijd op zoek naar nieuwe partners. Ben of ken je een onderneming die interesse heeft in een mooie samenwerking? Neem gerust contact op:

destadheeftjenodig.nl

Ambassadeurs

De ambassadeurs van Spaarnelanden vormen een stel extra ogen en oren in de wijken in Haarlem. Ze hebben nauw contact met onze

wijkteams en de inwoners van de buurt. Samen bespreken ze ideeën en suggesties van inwoners en zoeken ze naar passende oplossingen.

Schippers

Met vrijwillige schippers houden we de veerpont aan de Belgiëlaan in Haarlem zeven dagen per week in de vaart. Veel fietsers, wandelaars en kinderen maken gebruik van deze pont. Samen zorgen we voor een veilige overtocht.