CO₂-Prestatieladder 

Spaarnelanden is een bedrijf dat ‘echt duurzaam doet’. We maken onze duurzame prestaties meetbaar met de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?


De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt en wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. Het stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de uitstoot te verlagen.

De CO2-Prestatieladder kent vijf treden, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, binnen haar organisatie en in de keten, hoe hoger de positie op de ladder.
 

Koploper op het gebied van duurzaam ondernemerschap  


Sinds 2018 staat Spaarnelanden op trede 5 van de CO2-Prestatieladder. Met de stap naar trede 5 op de CO2-Prestatieladder schaart Spaarnelanden zich bij de koplopers op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Aan de hand van een energiemanagementprogramma leggen we de doelstellingen vast voor CO2-reductie en bepalen we de koers binnen de CO2-prestatieladder.

Onze inspanningen zijn erop gericht om ook in de toekomst op de hoogste trede te blijven. Trede 5 stelt hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze organisatie en het betekent dat we ook de CO2-emissie in de keten en sector betrekken. Het terugbrengen van CO2-emissies gaat dus verder dan onze eigen bedrijfsvoering. Door tal van samenwerkingen en initiatieven lukt het ons om ook om bij te dragen aan verlaging van de CO2-uitstoot in de hele keten van bewoners, leveranciers en partners. Inmiddels is onze elektriciteit volledig groen, zodat we bij het gebruik van elektriciteit geen CO2 meer uitstoten.
 

Ecologische voetafdruk minimaliseren


Spaarnelanden wil met gerichte aanpak, investeringen en slimme innovaties de eigen ecologische voetafdruk minimaliseren. We zorgen voor concrete resultaten, zoals de verdere beperking van CO2-uitstoot van zwaar zakelijk verkeer, het vervangen van voertuigen en kleine elektrische materieel door elektrische varianten en het verder terugbrengen van de hoeveelheid restafval.

Rapportage van onze CO2-emissies


De meest recente rapportage van onze CO2-emissies is over 2020.

De emissies in scope 1 en 2 worden door Spaarnelanden zelf veroorzaakt uit direct en indirect energiegebruik.
De emissies in scope 3 worden door derden veroorzaakt, maar wel als gevolg van Spaarnelanden activiteiten.

In Scope 3 is het effect zichtbaar van afvalscheiding in Haarlem en Zandvoort. Doordat we bewoners stimuleren om steeds meer afval te scheiden, hoeft er minder afval te worden verbrand.
 

 

2020

2019

2018

Spaarnelanden N.V. locatie Haarlem

  • Scope 1 - direct Spaarnelanden
  • Scope 2 - indirect Spaarnelanden
  • Scope 3 - indirect derden

1.994
26
20.367

1.927
30
19.438

1.854
31
20.388

Spaarnelanden N.V. locatie Zandvoort

  • Scope 1 - direct Spaarnelanden
  • Scope 3 - indirect derden

152
2.414

157
2.356

136
2.640

Spaarnelanden Bedrijven B.V. 

  • Scope 1 - direct Spaarnelanden
  • Scope 3 - indirect derden

7
100

11
100


98

 

Documentatie

Alle documentatie met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder en de voortgang van de acties vindt u in onderstaande downloads.

Documenten 2022

Documenten 2021

Documenten 2020 Documenten 2019 Documenten 2018  

Certificaten