Certificering

Spaarnelanden hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en sociaal ondernemen. De organisatie werkt volgens een kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagementsysteem.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Spaarnelanden is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat Spaarnelanden een kwaliteitsmanagementsysteem heeft ingericht dat zorgt voor dienstverlening die voldoet aan de eisen van de klant en de geldende wet- en regelgeving. Spaarnelanden toont hiermee ook aan dat voortdurende kwaliteitsverbetering verankerd is in de organisatie.

Milieumanagementsysteem

Spaarnelanden is ISO 14001:2015 gecertificeerd. Dit betekent dat Spaarnelanden een milieumanagementsysteem heeft ingericht dat past bij de organisatie en voldoet aan de eisen van de klant en de geldende wet- en regelgeving. Spaarnelanden toont hiermee ook aan dat voortdurende kwaliteitsverbetering verankerd is in de organisatie. 

Veiligheidsmanagementsysteem

Spaarnelanden is bedrijfsbreed VCA**gecertificeerd. De certificering geeft de garantie dat alle uitvoerende werkzaamheden van Spaarnelanden zo veilig mogelijk worden uitgevoerd en eventuele ongevallenrisico’s worden uitgesloten. Spaarnelanden heeft het certificaat met twee sterren. Dit betekent dat werkprocedures zo zijn ingericht dat onderaannemers ook volgens de veiligheidsvoorschriften van Spaarnelanden werken.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Een VCA-certificaat wordt door steeds meer opdrachtgevers verplicht gesteld.

De VCA-veiligheidsprincipes zijn in alle lagen van de organisatie ingebed. Zowel buitendienstmedewerkers als het management binnen Spaarnelanden kennen de VCA-werkprocedures. Dit betekent dat vanuit het management regelmatig op de werkvloer controles worden uitgevoerd om te checken of de afgesproken werkmethodes adequaat worden gehanteerd.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Met de CO2-Prestatieladder, wil Spaarnelanden aantonen dat zij bewust omgaat met energie en CO2-uitstoot. Wij zien het als onze taak om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen en te reduceren. In 2014 zijn wij daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO2-emissies van onze bedrijfsvoering. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is hier te vinden.

PSO-prestatieladder

Onze organisatie staat op de PSO-Prestatieladder op Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.

Certificaten

Met deze certificaten laat Spaarnelanden zien dat de organisatie werkt volgens de vereiste normen en dat er continu gezocht wordt naar verbeteringen. Er wordt jaarlijks getoetst of Spaarnelanden nog voldoet aan de behaalde certifceringen. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke instantie.