Beheer openbare ruimte

Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem, de ruimte waar iedereen zich prettig en veilig wil voelen. Betrokkenheid van de inwoners is hierbij onmisbaar.

Spaarnelanden ondersteunt mooie initiatieven, zoals de adoptie van een boomspiegel of groenstrook; inwoners kunnen bijvoorbeeld een fleurige minituin creëren in hun straat. 

Daarnaast draagt Spaarnelanden zorg voor straat- en gevelreiniging, gladheidsbestrijding, de bestrijding van plaagdieren, het onderhoud van straat- en verkeersmeubilair, het openbaar groen, schooltuinen en speelvoorzieningen.

Inwoners als partner

De openbare ruimte gaat iedereen aan. Om goed op de hoogte te zijn én te blijven heeft Spaarnelanden wijkteams ingezet, die nauw contact hebben met de inwoners van Haarlem en ambassadeurs van Spaarnelanden. Deze ambassadeurs zijn aangesteld om de extra oren en ogen van Spaarnelanden in hun wijk te zijn. Gezamenlijk worden ideeën en suggesties van inwoners besproken en hoe daarop kan worden ingespeeld.