Afval en grondstof

Door afval te recyclen en hergebruiken, behouden grondstoffen hun waarde en wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Spaarnelanden zorgt voor een effectieve inzameling en verwerking van afval in Haarlem. Het afval wordt op innovatieve wijze gescheiden verwerkt, waardoor veel waardevolle grondstoffen opnieuw kunnen worden ingezet. Afval dat geen bruikbare grondstoffen meer bevat, wordt verbrand om energie mee op te wekken.

Waardegericht en efficiƫnt inzamelen

Spaarnelanden zet zich in voor duurzaam grondstofbeheer, door waardegericht en efficiƫnt in te zamelen. Afvalstromen zoals glas, papier, karton, plastic en textiel kunnen apart worden ingezameld, in speciale containers, op diverse locaties in de stad. Ondergrondse afvalcontainers houden het straatbeeld netjes en zijn uitgerust met een meldingssysteem, dat aangeeft wanneer de containers bijna vol zijn. Alleen volle containers worden geleegd, zodat er doeltreffend kan worden gehandeld.

Milieuplein

Het Milieuplein van Spaarnelanden is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk ingericht. Er is over alle praktische details nagedacht, om het de bezoeker zo makkelijk mogelijk te maken en de afvalinzameling veilig en vlot te laten verlopen. Alle ingeleverde afvalsoorten worden hergebruikt, gerecycled en verwerkt tot nieuwe grond- en brandstoffen.

Milieubewust werken

Bij Spaarnelanden wordt voortdurend bekeken hoe de milieubelasting kan worden verminderd. Het brandstofverbruik van de voertuigen wordt teruggebracht door steeds efficiƫntere routes uit te stippelen, mede dankzij het meldingssysteem dat aangeeft wanneer de containers bijna vol zijn. Daarnaast worden de banden met stikstof gevuld om slijtage te voorkomen en wordt er - waar mogelijk - elektrisch gereden. Ook beschikt Spaarnelanden over extra smalle inzamelvoertuigen, die gemakkelijk in de nauwe straatjes van het centrum kunnen manoeuvreren, zodat er minder sprake is van vervuiling en overlast. Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen wordt bewust gekozen voor transportmiddelen, die voldoen aan de actuele Euronormen.

Overlaadstation

Het overlaadstation van Spaarnelanden ligt centraal in de Waarderpolder, dichtbij belangrijke uitvalswegen en vaarwegen. Vanaf het overlaadstation wordt het restafval getransporteerd naar een afvalenergiebedrijf; hier wordt het verbrand, waarmee nieuwe energie wordt opgewekt.