Wat zijn invasieve flora en fauna?

Geplaatst op: 15 maart 2021
Geplaatst op: 15 maart 2021

Steeds vaker lees je erover: invasieve planten- en diersoorten. Wat zijn dit voor flora en fauna, wat zijn de gevolgen van invasieve beestjes en planten en wat kun je er aan doen? Natuur in je stad legt het uit.

Invasieve dieren en planten worden ook wel invasieve exoten genoemd. Het zijn planten, dieren en micro-organismen die door de mens in een nieuw leefgebied zijn geïntroduceerd en die zich daar vestigen en verspreiden. Soms zijn ze expres geïmporteerd, maar ze kunnen hier ook toevallig zijn beland doordat ze bijvoorbeeld zijn meegereisd in een vrachtschip. Klimaatverandering speelt ook een rol: steeds meer flora en fauna voelen zich thuis in ons nieuwe klimaat met milde winters en zachte zomers.

Voorbeelden van invasieve flora en fauna
Het klinkt misschien nog wat ver van je bed, maar ook jij kent vast wel wat invasieve dieren- en plantensoorten. De opvallende groen/gele halsbandparkiet bijvoorbeeld. Deze vogel werd in Nederland oorspronkelijk in kooitjes gehouden. Sinds er in de jaren ’60 van de vorige eeuw een aantal ontsnapten (of werden losgelaten), groeide de populatie snel. Inmiddels is de halsbandparkiet een gevestigde broedvogel. Ze zien er vrolijk uit, maar de parkiet is niet onomstreden.

Schadelijk voor de natuur
Een nadeel van de oprukkende halsbandparkiet is dat deze nu concurreert om nestelplaatsen met bijvoorbeeld de boomkruiper. In deze video zie je alle schade die de vogels aanrichten. Maar niet alleen de halsbandparkiet is een invasieve exoot. Ook rivierkreeftjes of planten zoals de Ambrosia, reuzenbereklauw en Japanse duizendknoop zorgen voor problemen. Ambrosia veroorzaakt hooikoorts en de reuzenberenklauw maakt het leven van andere planten in zijn schaduw vrijwel onmogelijk. De plant zorgt bij mensen bovendien voor nare, pijnlijke blaren. De Japanse duizendknoop op zijn beurt overwoekert niet alleen, maar is zo sterk dat hij zelfs door funderingen van woningen heen groeit. Dat is wel heel letterlijk ‘invasief’.

Wat kun jij ertegen doen?
Plant in je tuin of op je balkon inheemse planten. Heb je desondanks last van plaagplanten? Neem dan contact op met Spaarnelanden om de boel onder controle te krijgen. Bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop in Haarlem kan Spaarnelanden echt alle hulp gebruiken. Vanaf april kun je als vrijwilliger meehelpen om deze exoot te verdrijven. Zin om mee te werken en een frisse neus te halen? Geef je dan op!