Vergeet riet niet

Geplaatst op: 5 november 2021

Het is zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd o zo belangrijk: riet langs de waterkant. Bepaalde vogels, planten en insecten zouden er namelijk niet zijn zonder riet. We spraken met Rein Leguijt van Natuurlijke Zaken over het belang van riet, de roerdomp en vossen met watervrees.

In en rondom Haarlem beheren Natuurlijke Zaken en Spaarnelanden verschillende rietlanden. Denk daarbij aan de Meerwijkplas, het Poelbroekpark, de Binnen Liede, het Romolenpark en het gebied bij de Vijfhuizermolen.

Riet voor een betere biodiversiteit
Waarom beheren jullie rietland eigenlijk? Rein legt het uit: ‘Dat is echt beter voor de natuur. Als we dat niet doen, verandert nat rietland in bos. En nat rietland is onder andere het gebied van rietvogels en bijzondere plantensoorten. Door het riet te behouden, bevorderen we dus de biodiversiteit. Op veel plekken zie je daar niets van, maar wel bij de Meerwijkplas. We hebben er stukken afgeplagd en jonge boomopslag verwijderd. Jaarlijks maaien we tussen september en november met bijzondere machines. Het is lastig om echt goed te beheren.’

Haarlem belangrijk voor roerdomp
Jong riet en nat rietland zijn onder andere het broedgebied van de roerdomp. Deze rietvogel staat op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten en leeft in de Meerwijkplas. In het goede gezelschap van de waterral, de kleine karekiet en de snor. Deze laatste vogel is overigens niet vernoemd naar zijn uiterlijk, maar naar het snorrende geluid dat hij maakt. Rein: ‘Haarlem is heel belangrijk voor de roerdomp, want 1 % van alle roerdompen in Nederland broedt hier. Dat is echt heel bijzonder. De vogel heeft drie kilometer oever nodig om voldoende voedsel te vinden en vooral ook echt nat rietland of rieteilanden in het water. Zo kunnen vossen er niet goed bij. Ondanks dat ze goed kunnen zwemmen hebben ze daar niet altijd zin in.’

Plantensoorten en insecten
‘Bij het op peil houden van de biodiversiteit gaat het om kwaliteit én om kwantiteit’, vervolgt Rein. ‘Dit geldt ook voor plantensoorten in rietlanden. Verdwijnen ze hier? Dan lopen ze het risico uit heel Nederland te verdwijnen. Het zijn planten die gedijen bij rietland, omdat dit niet bemest of ontwaterd wordt. Bepaalde plantensoorten hebben drijvende rietlanden nodig om te kunnen overleven. In die drijvende bodems zit namelijk regenwater opgeslagen en dat is minder voedselrijk dan het water in de plas zelf. Moeraskartelblad, rietorchis (een orchidee), kamvaren en ronde zonnedauw (een vleesetende plant) zijn daar voorbeelden van. En waar bijzondere planten zijn, zijn bijzondere insecten. Zo is het hele systeem afhankelijk van intensief beheer.’

Meer weten?
Lees meer over wat Natuurlijke zaken doet. Benieuwd wat Spaarnelanden allemaal doet? Je leest het hier.