Nieuw woongebied voor de rugstreeppad

Geplaatst op: 19 juli 2022

Hoe help je een beschermde amfibiesoort? De gemeente Haarlem geeft de rugstreeppad een steuntje in de rug door het aanleggen van poelen en een overwinteringsgebied. Daar krijgen de padden nu alle ruimte, hoor je ze al?

Natuurgebied voor de rugstreeppad
Tussen de Mooie Nel en de Waarderpolder ligt Schoteroog. Hier legde de gemeente Haarlem een speciaal natuurgebied aan voor de rugstreeppad. Het dier heeft water nodig om zich voort te planten en rust om te overwinteren. Er werden vier poelen, een natuurlijke poel en een overwinteringsgebied aangelegd. Denk aan ondiep water met riet en genoeg zand eromheen. Een walhalla voor de pad.

Maak kennis met de rugstreeppad
De naam verklapt het al: de rugstreeppad heeft een streep op zijn rug. De gele streep wordt geflankeerd door een wrattige huid in bruintinten met groenige vlekken. Geelgroene ogen en een gemiddelde lengte van 10 centimeter maken het plaatje compleet. De pad mag dan schutkleuren hebben, met zijn ratelende roep valt hij ’s avonds en ’s nachts toch behoorlijk op.

Woonruimte gezocht
In natuurgebieden, zoals de duinen en het rivierengebied, is het steeds lastiger verblijven voor de pad. Daarom is het belangrijk dat we de amfibie een handje helpen met het vinden van woonruimte. Ideale plekken zijn braakliggende bouwterreinen, groeven en zand- en kleiafgravingen. Hier kunnen ze flink graven en schuilen. Op zoek naar leefgebied leggen jonge rugstreeppadden soms wel 5 kilometer per nacht af.

Land en water
De pad heeft dus water en land nodig. Dat zit zo: in ondiep water vindt de voortplanting en het afzetten van de einsnoeren plaats. Ook groeien de jonge larven er op. Overwinteren doen de padden dan juist weer in de grond of beschut onder tegels of pallets. Tussen de overwinteringslocatie en de voortplantingswateren moet er dus een goede verbinding zijn, waar de amfibieën makkelijk doorheen kunnen lopen. Daar is in Schoteroog nu voor gezorgd.

Dit vind je vast ook leuk