Nieuw leven in de Hekslootpolder

Geplaatst op: 14 mei 2020

In de Hekslootpolder bij Haarlem zijn sinds deze week jonge kieviten te bewonderen. De afgelopen maanden is hier hard gewerkt om de weidevogels te beschermen en het leefgebied te verbeteren en te vergroten. Nieuwe voswerende rasters moeten ervoor zorgen dat de grutto, kievit, tureluur, kluten en kokmeeuw ongestoord kunnen broeden en hun jongen veilig zijn tegen vossen.

De Hekslootpolder, met als onderdeel de Oude-Spaarndammerpolder, was vanouds een rijk gebied voor weidevogels maar is sterk achteruit gegaan. De grootste oorzaak van de afname van het aantal weidevogels in de Hekslootpolder is predatie. De laatste jaren is de vossenpopulatie behoorlijk toegenomen en krijgen weidevogeljongen nauwelijks nog de kans om uit te vliegen.

Nieuwe maatregelen
Twee jaar geleden is de gemeente Haarlem om die reden gestart met het plaatsen van vossenrasters, een hekwerk voorzien van stroom. Toch bleek dit niet voldoende om deze intelligente roofdieren te weren. Nieuwe maatregelen moeten voorkomen dat ze toegang krijgen tot het leefgebied van de weidevogels. Zo zijn de rasters tegen de waterkant geplaatst, zodat ze geen mogelijkheid hebben om het land op te komen. Op plekken waar geen water is, zijn extra draden gespannen en moet tuingaas voorkomen dat de vossen een gang onder het hekwerk door kunnen graven.

Vossenraster

Foto: Natuurlijke Zaken

Dankzij de financiële bijdragen van de gemeente Haarlem en Vereniging Behoud De Hekslootpolder is het afgerasterde gebied vergroot van 15 naar 51 hectare. Hierdoor is een groter leefgebied beschermd en vindt er in de kern minder verstoring plaats. ‘’Wij zetten ons al 35 jaar in om dit unieke natuurgebied te beschermen omdat hier de laatste weidevogels zitten’’, aldus Martin van de Pavert, voorzitter van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder. ‘’Om dit te behouden moeten we geld investeren’’.

Unieke samenwerking
Dit project is in opdracht van de gemeente Haarlem uitgevoerd met behulp van Spaarnelanden, de vrijwilligers van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder, vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, de WBE (wildbeheereenheid), Hoogheemraadschap van Rijnland, Recreatie Noord-Holland en Natuurlijke Zaken, onderdeel van Landschap Noord-Holland. Dankzij de expertise van deze partijen is het mogelijk om deze vorm van weidevogelbeheer uit te voeren. De WBE levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van weidevogels. Hoogheemraadschap van Rijnland stelt netstroom beschikbaar voor de rasters. Agrariërs geven toegang tot hun land en helpen met het plaatsen van de rasters samen met de vrijwilligers. Weidevogelkenner Andries Kamstra monitort de ontwikkeling van de weidevogels, controleert de spanning en pleegt onderhoud aan het raster.

Broedsucces?
De komende maanden zullen de ontwikkelingen van het aantal weidevogels nauwlettend gevolgd worden. Het is nu zaak dat de jonge weidevogels opgroeien en over een aantal jaar terugkeren om zelf te gaan broeden. Dankzij alle inspanningen kunnen de inwoners van Haarlem blijven genieten van de laatst overgebleven plek in de gemeente waar weidevogels leven.

Hekslootpolder
Wil je meer weten over de bijzondere Hekslootpolder en de vrijwilligers die zich voor het behoud van dit bijzondere natuurgebied inzetten?
Lees hier het interview met Martin van de Pavert, voorzitter van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder.

Grutto

Foto: Natuurlijke Zaken