Interview met een vrijwilliger: Niko Buiten

Geplaatst op: 26 september 2019

Al meer dan 40 jaar werd er weinig gedaan aan het beheer van het Haarlemse natuurgebied ‘Poelbroekpark’, maar gelukkig is daar inmiddels verandering in gekomen. Natuur in je Stad spreekt met Niko Buiten, die zich vrijwillig inzet voor het rijke gebied.

Opgroeien in de natuur
Leven te midden van de natuur, Niko Buiten (61 jaar, woonachtig in Haarlem Centrum) weet er alles van: “Mijn vader was fortwachter aan de Middenweg in de Beemster en als gezin aten we van wat de natuur ons bracht, denk aan groenten, vis, eieren en konijnen. En van de rauwe melk van de koeien van de buurman, karnden we boter. Dieren, insecten en vogels; we struinden dagelijks door de natuur. Ook maaiden en hooiden we het gras en riet en zodoende leerde ik ook van mijn vader om met de zeis om te gaan. Je kunt zeker zeggen dat de liefde voor de natuur uit mijn jeugd komt.”

Niko vervolgt: “Op mijn 19e kwam ik in Haarlem terecht en sindsdien ben ik actief op het gebied van natuuronderzoek en beheer in de duinen. Ongeveer 10 jaar geleden ontstond er ongerustheid in Schalkwijk vanwege het slecht onderhouden Poelbroekpark-gebied. Er werd een motie aangenomen en uitgevoerd. Vervolgens is er een beheerplan gemaakt en werd er een vrijwilligersgroep voor het natuurbeheer opgericht. Ik ben als coördinator betrokken bij het beheer en onderhoud van dit mooie natuurgebied.”

Kwel en rust
Niko legt uit wat er zo bijzonder is aan het gebied: “In het Poelbroekpark is kwel (grondwater, red.) aanwezig en dit eigen water zorgt voor veel potentie. Zo kun je er bijvoorbeeld bijzondere soorten planten, insecten, vogels en vegetatie waarnemen. Ook is het gebied de enige groeiplaats van de kleine waterranonkel en (onder andere) de specht en roerdomp gebruiken het als broedgebied. Vooral die laatste is bijzonder, er zijn in totaal maar 300 broedparen in Nederland. Wij kunnen vaststellen dat hier ook een broedpaar is, want elk voorjaar zien of horen we de roerdomp. We weten allen niet waar het nest precies is. Het gebied kent veel riet en water en we optimaliseren het dan ook voor riet- en moerasvogels en bijzondere insecten. Mooie soorten als de variabele waterjuffer, glassnijder en de vroege glazenmaker willen we natuurlijk graag behouden.”

Tip voor de inwoners 
Niko’s tip voor de inwoners van Haarlem is helder: “Ik wil mensen adviseren om zich aan te sluiten bij een groene groep in de omgeving. Op die manier kun je proberen om samen dingen van de grond te krijgen in de buurt. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een wijkraad of groengroep. De Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark is aangesloten bij wijkraad Meerwijk, we zijn bijvoorbeeld aanwezig bij wijkraadvergaderingen en werken nauw samen met Landschap Noord-Holland en Spaarnelanden. Ervaren groepen en mensen worden soms ook gevraagd door Landschap Noord-Holland om samen te werken.”

Enthousiast geworden? Meld je dan aan voor de natuurwerkgroep Poelbroekpark! Kijk op: www.wijkraad-meerwijk.nl voor meer informatie.

Wil je meer over het vrijwilligerswerk van Niko weten? Morgen plaatsen we deel 2.