Interview: Martin van de Pavert

Geplaatst op: 4 januari 2020

Natuur in je Stad spreekt regelmatig met natuurhelden die zich vrijwillig inzetten voor de natuur in en rondom Haarlem. Deze week is dit Martin van de Pavert, voorzitter van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder.

Defensiegebied
De Hekslootpolder is een bijzonder natuurgebied, zo vertelt Martin: “Het gebied kent een rijke geschiedenis die terugloopt tot in de Middeleeuwen. Tot aan 1960 is het een defensiegebied geweest. De betonnen bouwwerkjes, die vaak worden aangezien als bunkers, waren eigenlijk bedoeld als schuilplekken tegen vijandelijk vuur, kazematten. Rond 1880 werd er een aanvang gemaakt met het bouwen van forten en kazematten. Langs de randen van de Hekslootpolder was er dus volop activiteit, maar in het gebied zelf heerste er voornamelijk rust. Er werd toentertijd met een passer een cirkel getekend in het gebied: daar mocht niet worden gebouwd. Dit was de zogenaamde ‘verboden kring’ of het schootsveld. De Hekslootpolder is dus eigenlijk altijd een natuurgebied geweest. Defensie hief het verdedigingsgebied pas in 1960 op.”

Verdedigen
Maar ondanks de rust, betekent het niet dat er niet verdedigd hoeft te worden, aldus Martin: “De Vereniging Behoud De Hekslootpolder is in april 1985 opgericht en we zijn vaak in strijd geweest met groepen die wilden bouwen of een weg of (Schoter)brug aan wilden leggen. We moeten er veel voor doen om het gebied te behouden zoals het is, bouw- en andere plannen liggen altijd op de loer. Wij geven o.a. voorlichting over de Hekslootpolder, brengen boeken uit en spreken over de waarde van het gebied. Boeren zijn onze vrienden en vijanden. Het komt regelmatig voor dat we met hen in gesprek moeten. Bijvoorbeeld omdat ze een lasersysteem hebben geplaatst dat alle vogels wegjaagt. Ook hebben we een oorlogskas, met een budget daarin om rechtszaken aan te gaan, indien nodig. Gelukkig is het nooit zover gekomen.”

Eilandjes en toezicht
Het is een gevarieerd terrein, zegt Martin: ”Met een grootte van 160 hectare valt er flink wat te beleven. Zo leven er meer dan 150 vogelsoorten in het natuurgebied en zijn er veel soorten vissen en insecten te ontdekken. Voor de waadvogels hebben we een plasje laten graven met twee eilandjes erin. Je vindt verschillende gebieden binnen het natuurgebied: veenweide, plasdras-gebieden (in de winter onder water, in de zomer droog) en een klutenplas.

Hij vervolgt: “Op dit moment hebben we veel last van vossen en plaatsen we vossenrasters om te voorkomen dat ze het gebied ingaan. Zelf heb ik dagelijks uitzicht op de Hekslootpolder en loop ik er minimaal twee keer per week doorheen. Doordat we veel leden hebben, gemiddeld zo’n 1200, is er eigenlijk altijd wel toezicht op het gebied. Er wordt bijvoorbeeld melding gedaan als er een plas erg laag staat of als er andere dingen opvallen. Ook is de vogelkijkhut een keer of drie in de brand gestoken. Gelukkig krijgen we support uit fondsen of het recreatieschap Spaarnwoude en staat er inmiddels een nieuwe, meer hufterproof versie.”

In de wachtstand
Wat we eigenlijk doen is de natuur in een wachtstand zetten, vertelt hij: “Alles wat je ziet in de natuur is kunst; we hebben het naar onze hand gezet. Als je bijvoorbeeld over het stukje veenweide loopt in de Hekslootpolder is het net alsof je over een spons loopt. Je komt er nog orchideeën en munt tegen. Maar als we dit niet bewust managen en de natuur zijn gang laat gaan, is er uiteindelijk overal bos.”

Verliefd
Als geboren Alkmaarder en getogen Amsterdammer is hij niet direct opgegroeid met de natuur, zegt Martin: “De natuur trok me wel altijd aan. Zeker toen we in Alkmaar woonden, was ik veel in de bossen te vinden. In Haarlem werd ik verliefd op het Hekslootpolder-gebied. Mijn kinderen zijn opgegroeid met het uitzicht en de koetjes: ik kan er uren over vertellen.”

Lid worden?
Ook lid worden van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder? Voor 5 euro per jaar ben je al lid en de rest van het gezin betaalt maar 1 euro per jaar. Kijk voor meer info op: www.hekslootpolder.nl.

De Vereniging Behoud Hekslootpolder is ook altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Zie hier een overzicht van de openstaande vacatures.

Meer interviews en andere artikelen over de natuur lezen? Zie onze website: www.natuurinjestad.nl.