Heemtuin Eindenhout, Ecologisch punt. Door Titi des Bouvrie.

Geplaatst op: 20 mei 2020

Voorjaar in de heemtuin! In de plas-dras-strook langs de vaart bloeit spectaculair een hele rand goudgele Dotters. Ook de Sleedoorn, Meidoorn en Gele kornoelje bloeiden uitbundig. Wij hebben alleen onderschat dat de Boterbloemen alles overwoekeren. In de twee plantvakken moet het teveel aan deze plantjes worden gewied. Overal komen hier kleine kiemplantjes op. Het is spannend om te zien welke planten zich hebben uitgezaaid, en welke de overstroming in de winter hebben overleefd.

Verlengde Heemtuin
Over het modderige pad hebben we een dikke laag houtsnippers aangebracht en de wandelaars maken daar complimenten over. Nieuw is de aanleg van een ‘verlengde heemtuin’, een strook langs het fietspad naar de Leidsevaart. Daar hebben wij in februari veel boompjes en ook struikklimop aangeplant, nadat eerst een kraan de grasmat heeft opgerooid. Afgelopen april liepen deze Wilgen, het Sporkenhout en de Lijsterbessen mooi uit.

Vlinders en bijen
Bij de manege is in de grasdriehoek een Tamme kastanje geplant. De vrijwilligers sjouwden met emmers water om de droogte te bestrijden. Ook de regenpoel krijgt heel veel emmers water, omdat anders alle kikkerdril verloren gaat. Op een dag stond daar een reiger een grote kikker naar binnen te worstelen. In de oostelijke kant, bij de Zwarte bessenstruiken, bleek er nog plaats voor een aantal Kruisbessen en een Kardinaalsmuts. De eerste mooie vlinders hebben wij al gezien: Citroenvlinder, Gehakkelde aurelia, Koolwitjes, Dagpauwoog, mannetje Oranjetipje en Kleine vuurvlinder. Ecoloog Dik Vonk zag zelfs een Citroenvlinder een eitje leggen op het Sporkenhout.

De eerste wilde bij, een Vosje, heeft zich in de zon zitten opwarmen. In de verlengde heemtuin bij de klimop is een grote groep Rosse metselbijtjes druk bezig met zand verzamelen en gangen graven. Voor de regenpoel is de droogte te hevig en Spaarnelanden vult voor ons de poel bij met de tank.

Kikkervisjes
De komende weken gaan we de ingekochte inheemse planten in de grond zetten. Dat is een kar vol, aangeschaft bij de Haarlem Kweektuin. Ook in de verlengde strook planten we Dagkoekoeksbloem tussen de boompjes. Gelukkig heeft het een paar dagen geregend en zijn de kikkervisjes inmiddels uitgekomen.

Meer informatie over de Heemtuin Eindenhout vind je op: www.vriendenhaarlemmerhout.nl

Foto’s: Titi des Bouvrie