Groenslingers in de Vijfhoek

Geplaatst op: 1 maart 2022
Geplaatst op: 1 maart 2022

Een overdaad aan stoeptegels en asfalt zorgt ervoor dat de hitte in de stad stijgt en blijft hangen. De remedie? Minder harde oppervlakken, meer groen! Maar waar haal je de ruimte vandaan? In de Haarlemse Vijfhoek zoeken ze het hogerop: er komen groenslingers boven de straat. We leggen het uit.

Een groenslinger is een constructie van slingerplanten die vanuit een geveltuin groeien en vervolgens naar boven worden geleid. Op meer dan vijf meter hoogte worden de planten vervolgens langs een kabel over straat geleid, naar een gevel aan de overkant. Zo ontstaat er een groene ‘tunnel’ die ’s zomers voor verkoeling zorgt. Het plan is een ontwerp van advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos, in opdracht van de gemeente.

Hitte in de stad
De Keizerstraat en Barrevoetestraat zijn goede voorbeelden van ‘street canyons’: verharde straten die aan beide zijden dicht zijn bebouwd. Hierdoor stijgt op warme dagen de temperatuur met enkele extra graden. Niet fijn voor de leefbaarheid. Bovendien blijven stof en vuile lucht door verkeer hangen. Dat is niet best voor de luchtkwaliteit. Een oplossing: meer groen.

Verticaal groen
Voor de herinrichting van de Keizerstraat en Barrevoetestraat is onderzocht hoe deze straten konden vergroenen. Parkeervlakken maken plaats voor groenvakken, maar er is geen ruimte voor bomen, niet boven en onder de grond met alle kabels en leidingen. Daarom is er nu, letterlijk en figuurlijk, een next level plan. Planten die boven de straat in verticale richting groeien, hoog genoeg zodat vrachtverkeer er nog onderdoor kan rijden. Om de dertig meter komt straks een slinger te hangen, in totaal zes à zeven slingers die ieder bestaan uit zes planten.

Ingrediënt: snelle groeiers

Om het project vorm te geven, worden er snelle groeiers geplant. Slingerplanten die snel meters maken en de gevel niet beschadigen. Bovendien in plantcombinaties die jaarrond zorgen voor levende boeketten vol kleur. Het gaat dan om:

  • Blauwe regen
  • Klimbes
  • Wilde bosrank
  • Gewone bosrank
  • Passiebloem
  • Klimroos

Planning: herfst 2022
In de herfst, dus waarschijnlijk oktober/november 2022, worden de kabels opgehangen. De planten worden vlak voor of net na de winter geplant. Het gaat dan om jonge exemplaren, het zal dus wel een paar jaar duren voordat de slingers helemaal volgroeid zijn.

Pilotproject groenslingers
In Haarlem zijn er al voorbeelden van groenslingers. Kijk maar eens in de Kleine Houtstraat, Nieuwe Kruisstraat en Ridderstraat. Dit zijn echter bewonersinitiatieven, de slingers in de Vijfhoek zijn een pilotproject, geïnitieerd vanuit de gemeente Haarlem. Haarlem heeft als doel om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten, het vergroenen van de binnenstad hoort daarbij. Het concept van de groenslinger is tot stand gekomen met participatie van bewoners en ondernemers in de straat.

Impressie groenslingers door Witteveen + Bos

Bron: Witteveen + Bos