De Haarlemmer Heemtuin

Geplaatst op: 16 januari 2020

In een strook grond tussen Lyceum Sancta Maria en natuurreservaat het Vogelbos ligt de heemtuin, afgebakend met een mooi geel muurtje. Het doel van de heemtuin is om veel inheemse planten in bloei te krijgen voor bijen en vlinders, en voor insecten waarvan de vogels uit het Vogelbos weer kunnen profiteren.

Inmiddels is er langs de vaart weer een Haarlemmerhout-heemtuin aangelegd. Daartoe werd in 2016 met shovels de grond verzet en aan de noordzijde een dijklichaam opgeworpen. Aan de waterkant is een moerasdeel aangelegd voor waterplanten. In het midden heeft zich over de gehele lengte een olifantenpad gevormd. In samenwerking met de beheerder van de Haarlemmerhout is er een beheerplan opgesteld.

Het doel van de heemtuin is om veel inheemse planten in bloei te krijgen voor bijen en vlinders, en voor insecten waarvan de vogels uit het Vogelbos weer kunnen profiteren. Het eerste jaar bloeide de dijk paars met distels en geel van het bloeiende koolzaad. Libellen verschenen en er werden meerdere soorten vlinders gefotografeerd zoals het Landkaartje in zomer- en wintervorm. Ook zijn interessante insecten als de pyjamaschildwants of gevangeniswants waargenomen. Een groep Rosse metselbijtjes haalde bij de steiger uit een gat in de grond aarde voor hun nest. In 2016 broedde een IJsvogel in de stronk langs de vaart.

Vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout werken er eenmaal in de week. Zo hebben zij onder andere van wilgenstaken een haag gemaakt met een mooie toegangsboog. Ook hebben zij inheemse planten aangeplant en de Elzenopslag gerooid. Het pad wordt onderhouden en er wordt gesnoeid zodat het nu een veelgebruikt en zeer gewaardeerd wandelpad is. In september vorig jaar plaatste Spaarnelanden een mooi bord bij de ingang oostzijde: Ecologisch Punt.

Meer weten? Kijk op www.vriendenhaarlemmerhout.nl.