Bloemrijke en bijvriendelijke bermen

Geplaatst op: 1 januari 2019

In Haarlem zijn steeds meer bijvriendelijke bermen te vinden. Deze bloemrijke bermen vormen een belangrijke voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten.

Bloemrijke ‘wilde’ bermen hard nodig
Bloemrijke bermen zijn hard nodig, omdat het niet goed gaat met insecten. In 30 jaar tijd is driekwart van alle insecten verdwenen. Spaarnelanden zet daarom actief in op het creëren van deze ‘wilde’ bloemrijke bermen. In het voorjaar worden de bermen ingezaaid met een ecologisch bloemenmengsel. De inheemse plant- en bloemensoorten die hieruit voortkomen, trekken insecten, vlinders en bijen aan. In juli start Spaarnelanden met het maaien van de bermen in stroken, zodat insecten de kans hebben om naar een ander plekje te gaan. Het maaisel wordt snel afgevoerd, zodat de bermen rijker gaan bloeien.

Verkeersveiligheid is ook prioriteit
Spaarnelanden houdt bij het beheren van de berm niet alleen rekening met insecten, maar ook met mensen. Tijdens het bijvriendelijk houden van de bermen wordt ook rekening gehouden met verkeersveiligheid en het overzichtelijk houden van wegen en straathoeken.

Natuur in je stad
De bijvriendelijke bermen zijn onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de natuur in Haarlem een flinke impuls te geven. Onder de vlag ‘Natuur in je stad’ werken Spaarnelanden, gemeente Haarlem en Landschap Noord-Holland hier samen aan.